Så ska huvudmannaskapet bli statligt

STYRNING. Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna vill tillsätta en utredning som ska föreslå hur skolan ska få ett statligt huvudmannaskap.

Liberalernas uppfattning är att kommunaliseringen av skolan i början av 1990-talet är roten till mycket av det onda med dagens skola. Det gäller både för skolans minskade likvärdighet och försämrade kunskapsresultat. Det gäller också för den försämrade arbetssituationen och statusen för landets lärare. Det skriver partiledningen i en motion till riksdagen. Partiet påtalar att man i regeringsställning drev igenom förändringar där staten tog ett allt större ansvar för skolan.

”Det handlade om skärpta krav på behöriga lärare, om tydligare kunskapsmål, mer statlig inspektion av skolorna och statligt stöd i miljardklassen till både högre lärarlöner och fortbildning”, heter det i motionen.

Men nu ska statens ansvar öka ytterligare, om partiet får bestämma.

Login