L: Behövs förändringar i kösystemet till friskolor

REPLIK. Dagens system för det fria skolvalet är långt ifrån perfekt. Men det behöver förändras, inte avvecklas. Bland annat behöver kösystemet ses över, skriver Roger Haddad (L).

Roger Haddad (L)
Riksdagsledamot och utbildningspolitisk talesperson

Att få välja sin skola är en viktig rättighet för alla elever. Tidigare var det få förunnat att gå i de bästa skolorna. Det var bara de med tjock plånbok eller de som hade turen att födas av föräldrar med rätt bostadsadress som kunde det.

Att både kunna välja den skola man vill gå på, men också att kunna välja bort den skola man inte vill gå på måste vara möjligt även i framtiden. Skolvalet bryter den alltmer tilltagande bostadssegregationen.

Tydliga jämförelser

Rätten att välja skola och en skolpeng som följer med eleven till den skola som väljs är en viktig grundläggande princip för Liberalerna. Den ger alla elever och föräldrar möjlighet att välja den skola som passar dem bäst oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar.

I stället för att begränsa valet av skola ska alla, också nyanlända, göra ett aktivt val av skola. Föräldrar och elever ska få bättre förutsättningar att göra välgrundade val, genom förbättrad information, tydliga jämförelser samt mer öppenhet och transparens på lättillgängliga antagningsportaler såsom har gjorts i flera kommuner, bland annat i Nacka och Botkyrka.

Gemensam intagning 

Dagens system är långt ifrån perfekt. Men det är bättre för integration och kunskap än att avveckla det fria valet av skola. Vi ser till exempel att det behövs förändringar i kösystemen för att skapa möjligheter för nyinflyttade att få plats i populära skolor.

En möjlighet är att barn ska kunna ställas i kö till förskoleklass och första årskursen i grundskolan det år de fyller 5 år och till andra årskurser tidigast året före skolstart. Vi kan också tänka oss en gemensam intagning för kommunala och fristående skolor. 

Vi har också just fattat beslut på vårt landsmöte att ta fram ett åtgärdsprogram för att minska skolsegregationen och öka likvärdigheten.

Central rättning

Liberalerna vill ha en nationell kvalitetsutvärdering som beskriver elevernas progression, är jämförbart över tid och visar hur väl skolorna oavsett huvudman lyckas i sitt kunskapsuppdrag.

Nationella prov ska även de vara jämförbara över tid och rättas externt och centralt för att underlätta uppföljning av elevernas faktiska kunskaper, på denna punkt har vi just fått igenom ett uppdrag efter förhandling med regeringen om att påbörja arbetet med central rättning.

Stärk kunskapsuppdraget

Skärpta regler och sanktioner behövs för att rätta till bristande kvalitet. Skolinspektionen ska ha ett tydligt fokus på undervisningskvalitet. Skolor som inte klarar grundläggande kvalitetskrav ska läggas ner eller kunna tas över av andra oavsett huvudman. Om en kommunal skola inte når tillräckligt goda resultat bör kommunen ytterst förlora möjligheten att fortsätta driva den skolan.

Skolans kunskapsuppdrag måste stärkas. I det målet ingår inte att hindra väl fungerande fristående skolor från att fortsätta sitt uppdrag eller att avskaffa det fria skolvalet.

Forrige artikel M-ledamot: Här är vårt nya omställningspaket för utbildning M-ledamot: Här är vårt nya omställningspaket för utbildning Næste artikel Fem aktörer från näringslivet: Förändra ungas könsstereotypa val Fem aktörer från näringslivet: Förändra ungas könsstereotypa val