Kritik mot att myndigheter ska få anordna yrkesutbildningar

REMISSVAR. Universitetskanslersämbetet anser att regeringens förslag om nya regler för yrkeshögskolan kan göra att gränsen mellan yrkeshögskola och högskola blir mer otydlig. Statskontoret ogillar förslaget att statliga myndigheter ska tillåtas anordna yrkesutbildningar.

Samtidigt som regeringen tidigare i höstas presenterade budgetsatsningar på yrkeshögskolan, att bygga ut med 6 000 platser, föreslog man också flera regelförändringar (se faktaruta). Förändringarna är tänkta att göra högskolan mer flexibel från studenternas perspektiv och bättre anpassade till arbetsmarknadens behov.

Nu har regeringens förslag varit ute på remiss. Flera myndigheter och organisationer menar att förslagen är otillräckliga eller inte håller måttet.

Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, ställer sig bakom flertalet av förslagen. Men är kritisk till regleringen av antalet utbildningsomgångar som ska kunna anordnas efter ett och samma beslut. "MYH gör dock bedömningen att en reglering av antalet utbildningsomgångar, till i normalfallet tre, inte leder till att utbildningarna i yrkeshögskolan blir flexibla sett till syfte och längd". 

Login