Kort information om studieval ger stora effekter

GYMNASIET. Det behövs bara små informationsinsatser för att få elever att göra bättre utbildningsval, framför allt för elever från icke-akademiska hem, anser forskaren Anders Stenberg.

Det menar Anders Stenberg, docent och forskare i nationalekonomi. Han har anlitats av Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS, för att undersöka betydelsen av att välja utbildning, både ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och ur individens perspektiv.

– Små insatser ger stor nytta, sade Anders Stenberg på ett seminarium anordnat av SNS.

Stenberg har gått igenom den nationalekonomiska forskningslitteraturen på området. Övergripande och kortfattad information från studievägledare har stor påverkan för vissa grupper av gymnasieelever. ”Effekterna är koncentrerade till grupper som antagligen får mindre information hemifrån – föräldrar utan akademisk bakgrund eller födda i ett annat land. Andelen som påverkas ligger uppskattningsvis kring 15 procent. Detta tyder på att relativt lätt tillgänglig information kan minska den sociala snedrekryteringen”, skriver Stenberg.

Login