Kommun testar att använda 1177 inom elevhälsan

PROJEKT. För att slippa pappersarbete och underlätta vaccineringar, testar nu en kommun att använda den digitala tjänsten 1177 Vårdguiden inom elevhälsan.

Inera är ett bolag under Sveriges kommuner och regioner (SKR). Inera löser digital infrastruktur åt kommuner och regioner, varav en är 1177 Vårdguiden. Kommunerna har sedan tre år tillbaka, när de blev delägare i Inera, undersökt hur de ska kunna använda 1177. 

Nu står det klart att ett pilotprojekt med tjänsten startas i ett flertal kommuner. En deltagare är Aneby kommun som ska testa tjänsten i elevhälsan. Tanken är att en stor del av det som i dag skrivs på papper inom elevhälsan, ska kunna fås digitalt genom 1177.

I elevhälsan kan det vara exempelvis kartläggning av levnadsvanor, hälsodeklaration innan vaccinering och uppföljning av vård.

Login