Kommun inför närstöd till rektorer

KORTNYTT. En ohållbar situation för rektorerna i Göteborg har lett till att kommunen inför ett närstöd som ska hjälpa rektorerna i arbetet.

Det har varit en lång diskussion om arbetsmiljön för rektorer i Göteborgs kommun. För fyra år sedan konstaterade Arbetsmiljöverket att arbetssituationen för rektorerna var ohållbar. Ett av skälen var alla de snabba beslut som skolledarna skulle ta samtidigt som de också fick nya sparkrav från vecka till vecka.

För ett år sedan beslutade kommunstyrelsen att kartlägga arbetsmiljön för rektorerna. Resultatet visar att rektorer på både grundskola och gymnasium har för många anställda under sig. I genomsnitt hade kommunens grundskolerektorer 39 medarbetare, på gymnasiet 25. 

En tredjedel av alla rektorer går till jobbet även fast de är sjuka. 59 procent får inte tillräcklig återhämtning efter en period med hög arbetsbelastning.

Login