Jämställdheten på lärosätena haltar: "Kommer ta lång tid"

UTMÄRKELSER. Det är långt kvar innan svenska lärosäten får lika många kvinnliga professorer som manliga. I dag är det nästan tre gånger fler män än kvinnor.

För ett års sedan fick den förra Löfven-regeringen ta emot en hedersutmärkelse från European Women Rectors Association (EWORA). Motiveringen var regeringens ledande arbete för att öka jämställdheten inom högre utbildning och forskning.  

Men Universitetskanslersämbetet (UKÄ) årsrapport som publiceras nu visar att det går sakta i arbetet mot jämställdhet. Det är nästan tre gånger fler män än kvinnor som är professorer i Sverige. Ingen annan anställningskategori på lärosätena har så stor skillnad mellan könen. 

Enligt Annika Haglund, utredare på UKÄ, är omsättningen på professorer inte så snabb. 

Login