Internmoms: Medborgarskolans bakslag i rätten – ”Kommer överklaga”

I ett principiellt viktigt fall har Kammarrätten i Stockholm avslagit Medborgarskolans begäran till Skatteverket om att slippa internmoms för 2016. ”Vi kommer att ansöka om prövningstillstånd till Högsta förvaltningsdomstolen. Är det så att Högsta förvaltningsdomstolen inte bifaller ansökan, så måste det till en lagändring”, säger Ann-Sofie Olding, förbundschef för Medborgarskolan.

Foto: Bertil Ericson/TT
Anders Gustafsson

Samtidigt som civilsamhället i vid bemärkelse har lyckats få med sig en enig riksdag på att internmomsen för ideella organisationer bör avskaffas, så har studieförbundet Medborgarskolan drivit ett pilotfall i förvaltningsdomstolarna.