Inte bara tillsyn – nu ska Skolinspektionen stötta kommunerna

Skolinspektionen får i uppdrag att ta fram stödmaterial för kommunernas ägar- och ledningsprövning.  

Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix/TT
Rebecka Prahl

När fristående aktörer vill starta förskoleverksamhet är det kommunen som ansvarar för ägar- och ledningsprövningen. Nu ger regeringen Skolinspektionen i uppdrag att ta fram stödmaterial till kommunerna för dessa. 

I propositionen Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning, föreslås att uppdraget läggs på antingen Skolverket eller Skolinspektionen. Man påpekar i utredningen att det kan vara problematiskt att ge ett sådant uppdrag till Skolinspektionen då ”myndigheten som tillsynsmyndighet över kommunernas skollagsreglerade verksamhet i så fall får dubbla roller, och då myndigheten inte har en stödjande roll i dag.”