Ingen granskning av utbildningsanordnare

REVISION. Riksrevisionen har beslutat att avsluta förstudien om statens uppföljning av enskilda utbildningsanordnare och inte låta den gå vidare till granskning.

Riksrevisionen hade planerat att undersöka hur staten följer upp verksamhet som enskilda utbildningsanordnare bedriver med statlig finansiering. Men förstudien visar att det inte finns så stora problem på området.

En enskild utbildningsanordnare har varken staten eller en kommun som huvudman.

Login