Hetaste utbildningsdebatterna 2019

TIO-I-TOPP. Hårda elevkvoter, genus på högskolan och skrattretande svar från ministern – det är några av de debattämnen som engagerat Altinget Utbildnings läsare allra mest under året som har gått. Läs hela tio-i-topp-listan.

1. SD: Stoppa genusindoktrinering

Den genusindoktrinering som sker i högskolor är kostsam och har en tveksam vetenskaplig grund. Vi vill dra in stödet till sekretariatet för genusstudier, skriver sverigedemokraterna i utbildningsutskottet.

2. FMSF: Avskaffa den allmänna värnplikten en gång för alla

Rekryteringsproblem är inte skäl nog för den frihetskränkning som den allmänna värnplikten innebär. Unga ska inte berövas ett år av sitt liv för att vara statens slavar, skriver Fria moderata studentförbundets viceordförande.

3. MSU: Det ska inte vara svårare att läsa juridik vid Lund än på Harvard

Omräkningen av svenska IB-elevers betyg behöver ändras för att kompetenta studenter inte ska flytta utomlands. Sverige har inte råd att förlora studiemotiverade ungdomar till utländska universitet och företag, skriver företrädare för Moderat skolungdom.

4. LR stud: Ministerns svar på avhoppen är skrattretande

Att ministern hänvisar till digitaliseringens möjligheter i en tid av enorma avhopp från lärarutbildningen är skrattretande, skriver Rebecca Roth.

5. Marcus Larsson: Mindre dokumentation istället för fler lärarassistenter

Lärarassistenter ska anställas för att avlasta lärare från ökad dokumentation. Egentligen borde vi diskutera varför det behövs så mycket dokumentation, skriver Marcus Larsson, Tankesmedjan Balans.

6. Funktionsrätt Sverige: Ändrade kursplaner räcker inte

Fler insatser behövs i lärmiljön för att elever med funktionsnedsättningar inte ska hamna utanför, skriver Funktionsrätt Sverige. 

7. "Inrätta en statlig skolakut"

Skolans kommunalisering ledde till att likvärdighetens undergrävdes och att Sverige föll som kunskapsnation. Vi kräver att en statlig skolakut inrättas för att rädda skolan, skriver Åsa Fahlén tillsammans med lokala föreningar.

8. Tiden och SSU: Skapa hårda elevkvoter som i Danmark

Enligt Pisa-rapporten är den svenska skolan mindre likvärdig än övriga nordiska länder. Det är tydligt att det nu behövs en kraftsamling, skriver Philip Botström från SSU och Daniel Färm från Tankesmedjan tiden.

9. Brist på skolledare hotar öka skolsegregationen

Skolledarbristen kommer öka närmaste 10 åren och skolor med störst utmaningar drabbas värst. Ett professionsprogram och bättre lön skulle göra att fler tar steget till att bli skolledare, skriver ordföranden för Lärarförbundet skolledare.

10. Lärarnas riksförbund: Vår kravlista till regeringens kräftkalas

I dag samlas regeringen för den årliga diskussionen om höstbudgeten med efterföljande kräftkalas. Vi vill därför ta chansen att presentera en kravlista inför den kommande budgeten, skriver Lärarnas riksförbund.

Forrige artikel Tidigare ministern: Studieavgifterna bör utvecklas snarare än avvecklas Tidigare ministern: Studieavgifterna bör utvecklas snarare än avvecklas Næste artikel Lärarförbundet: Regeringens förslag saknar vetenskapligt stöd Lärarförbundet: Regeringens förslag saknar vetenskapligt stöd
Kommunutredningen: Akut brist på arbetskraft i kommunerna

Kommunutredningen: Akut brist på arbetskraft i kommunerna

KRIS. Den omtalade Kommunutredningen kom i onsdags och föreslår bland annat nedskrivna studielån för att lösa problemen med kompetensförsörjning. Alla partier uppges stötta förslaget eftersom "problemet växer".