Här är nya utbildningsutskottet

KORTNYTT. Under tisdagen klubbade riksdagen vilka ledamöter som ska sitta i vilket utskott. Även vilka som kommer vara ordförande och vice ordförande.

Några ledamöter från förra mandatperioden sitter kvar i utbildningsutskottet. Bland andra Erik Bengtzboe och Maria Stockhaus (båda M). Ordförande blir som förra mandatperioden Matilda Ernkrans (S). Vice ordförande blir Roger Haddad (L) som Altinget rapporterat om tidigare.

Läs också: Många byten på bänken i utbildningsutskottet 

Samtliga ledamöter i utbildningsutskottet:

Login