Hallå där Jan-Ingvar Jönsson – Ny rektor för Linköpings universitet

HALLÅ DÄR. Professor Jan-Ingvar Jönsson lämnar sina tidigare uppdrag som huvudsekreterare i Vetenskapsrådet och nämndledamot i Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) för att koncentrera sig på att vara rektor vid Linköpings universitet.

Jan-Ingvar Jönsson är professor i medicinsk cellbiologi och ny rektor vid Linköpings universitet. Han har bland annat forskat om cancer i Kanada, vid Linköpings universitet och vid Uppsala universitet. Jönsson har även suttit med i många internationella sammanhang och lett organisationer på uppdrag av Sverige och Vetenskapsrådet.

– Jag sa upp mig eftersom jag fick möjligheten att tilldelas tjänsten som rektor vid Linköpings universitet, ett heltidsjobb som inte går att kombinera med arbetet som huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet. Dessutom är tjänsten som huvudsekreterare tidsbegränsad och jag var inne på mitt femte år, vilket innebär att jag inte kunde fortsätta.

– Vetenskapsrådet och SBU har ett ganska stort samarbete och eftersom jag inte längre hade någon koppling till Vetenskapsrådet valde jag att även lämna SBU.

Login