Grundskolor rekryterar lärare på Stockholms universitet

KORTNYTT. Stigande lärarlöner på grundskolan har gjort att lärare på Stockholms universitet har sagt upp sig och börjat jobba på grundskolor.

Medellönen för en lärare i Stockholm var förra året 38 800 kronor. Men vissa har upp till 49 000 kronor i lön. Detta gäller speciellt de som undervisar i matematik och naturorienterande ämnen. Det är högre medellöner än resten av landet. 

Men flera som arbetat med att utbilda lärare på Stockholms universitet har slutat för att börja arbeta som grundskolelärare. Detta har resulterat i en löneökning med flera tusen för vissa personer. Universitet i sig har nu förlorat duktiga lärare som de inte kunnat ge högre lön än vad grundskolan erbjuder. Ansvariga på Stockholms universitet uppger till SVT att detta fenomen kan komma att bli allt vanligare.

Läs också: Politikerna vill höja lärarlönerna ännu mer

Login