Gröna studenter: Glöm inte studenterna i krishanteringen av Corona

DEBATT. Det är orimligt att studenter och arbetstagare får så olika förutsättningar att klara sin ekonomi i kris. Vi kräver att regeringen säkerställer fortsatta utbetalningar av CSN. Det skriver Aleese Rydlund och Katarina Folkeson, Gröna studenter.

Aleese Rydlund
Språkrör, Gröna studenter
Katarina Folkeson
Språkrör, Gröna studenter

De senaste veckorna har utvecklingen kring coronaviruset gått fort. Tidigare i veckan meddelade regeringen att alla evenemang med fler än 500 deltagare ställs in tills vidare. Italien har sedan en tid tillbaka beslutat att stänga alla universitet och skolor, och nyligen tog Danmark samma beslut. Även Oslo går i samma riktning.

Det är troligt att myndigheterna i Sverige landar i ett liknande beslut inom kort och därför kräver Gröna studenter att det nu presenteras en plan för hur studenternas utbildning och ekonomiska trygghet ska säkras.

Förlorar studiemedel

Om utbildningar av någon anledning behöver upphöra eller pausas som en följd av restriktionerna kring coronaviruset så måste studenternas ekonomi säkras. Vi blir bestörta när vi läser på CSN:s hemsida att studenter förlorar sitt studiemedel om lärosätet ställer in en utbildning på grund av coronaviruset.

Säkerställ försörjningen

Det här skulle inte bara innebära en ekonomisk smäll för studenterna, utan även för A-kassan eller kommunerna som skulle få en snabb ökning av utgifter när tusentals studenter plötsligt har behov av ersättning eller försörjningsstöd. Att det skulle gå att få anställning med så kort varsel i rådande läge verkar inte särskilt troligt.

Gröna studenter kräver därför att regeringen säkerställer studenternas försörjning med fortsatta utbetalningar av CSN i de fall utbildningar måste upphöra på grund av coronaviruset.

Lämnas utan skydd

Studenter har, precis som lönearbetare, hyror att betala, mat att inhandla och en del studenter har barn att försörja. Vi är glada att regeringen nyligen meddelade att karensdagen tillfälligt slopas för arbetstagare, så att sjuka arbetare kan stanna hemma utan att förlora inkomst.

Samma skydd ges dock inte till studenterna, vilket riskerar att leda till att sjuka studenter, hellre än att stanna hemma och förlora inkomst, kan komma att fortsätta att gå till skolan och på så sätt riskera att sprida sjukdomen vidare.

Ska vara jämlika

Det är helt orimligt att studenter och arbetstagare ska ha så olika förutsättningar att klara sin ekonomi i samma krisläge, särskilt som de båda grupperna ska vara jämlika i enlighet med arbetsmiljölagen. Även karenstiden för studenter bör slopas, så att de som är sjuka kan stanna hemma utan att riskera indraget studiemedel.

Undervisning på distans

Det bästa vore såklart att inte hamna i denna situation överhuvudtaget och det enklaste sättet att undvika ett sådant scenario är att stötta lärosäten att bedriva utbildning på distans med webbaserade föreläsningar, seminarier och examinationer.

Samhället kan inte stanna av helt när det går att hitta andra lösningar. I ett av världens mest uppkopplade länder måste det gå att hitta flexibilitet i formerna för utbildning om skolor och universitet skulle behöva hålla stängt.

Digitaliseringen av utbildningssektorn har kommit långt och utbildningsdepartementets huvudsyssla just nu bör vara att stötta skolor och universitet i att möjliggöra distansundervisning. Studenter i synnerhet är en av de grupper som har allra bäst förutsättningar att tillgodogöra sig merparten av sin utbildning från hemmet.

Glöm inte bort studenterna

Vi hoppas att regeringen snarast presenterar en paketlösning för Sveriges studenter och lärosäten, precis som de gjort för företag och de som arbetar. Studenterna får inte glömmas bort i krissituationer.

Forrige artikel L: Socialliberalerna tar ställning för eleverna som stör L: Socialliberalerna tar ställning för eleverna som stör Næste artikel Stenkvist (SD): Kommunerna bryter mot lagen i betygsättningen Stenkvist (SD): Kommunerna bryter mot lagen i betygsättningen