Glömda sexåringar ska få gratis skola

LAGFÖRSLAG. Regeringen glömde bort sexåringar från tredje land när förskoleklass blev obligatorisk. Nu föreslås det att även de ska få kostnadsfri utbildning genom riktade statsbidrag.

De rödgröna partierna i riksdagen med stöd av SD röstade igenom obligatorisk förskoleklass 2017. Förra utbildningsministern, Gustav Fridolin (MP), fick länge kämpa för att få stöd i riksdagen för ett obligatorium för sexåringarna. 

Grundskoleutredningen, som utredde beslutsunderlaget till obligatorisk och kostnadsfri förskoleklass, glömde bort en grupp sexåringar. Därför har nuvarande utbildningsminister Anna Ekström (S) föreslagit kostnadsfri förskoleklass för barn till beskickningsmedlemmar.  

Det är exempelvis barn till ambassadörer i Sverige. Det gäller främst beskickningsmedlemmar från tredje land, vilket är länder utanför EU, EES och Schweiz. Men lagförslaget kan komma att gälla inom EU om barnen saknar rätt till utbildning enligt EU-rätten. 

Login