Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Utbildning uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev. 

Det blev inte riktigt den våren och sommaren som vi planerat för. Samtidigt som mandatperiodens stora utredningar om likvärdighet och gymnasiet presenterats, har skolor behövt stänga på grund av coronapandemin. Samtidigt som vårbudgeten diskuterats, har rätten att trotsa skolplikten på grund av smitta diskuterats.

Våren kommer sätta spår i utbildningspolitiken under lång tid framöver. 

Planeringen inför höstens bevakning av utbildningspolitiken är redan igång på Altinget. Men nu tar vi ett litet sommaruppehåll och vi ses i höstens första nyhetsbrev den 11 augusti.

Login