Debatt

Ge alla elever med reumatiska sjukdomar en arbetsterapeut

Det är dags att anställa fler arbetsterapeuter som kan hjälpa till så tidigt som möjligt för att ingen ung med reumatisk sjukdom ska behöva missa någonting av sin skolgång. Det skriver Axel Stefansson, Unga reumatiker.

De allra flesta uppger att skolan tar väldigt mycket energi, skriver debattören.<br>
De allra flesta uppger att skolan tar väldigt mycket energi, skriver debattören.
Foto: Alexander Olivera/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

När man som ung med en reumatisk sjukdom går i skolan behöver de allra flesta någon form av anpassning för att klara av skolgången. Vad för anpassningar som kan behövas i varje enskilt fall har en arbetsterapeut koll på.

Arbetsterapeuter har aktiviteter av olika slag som expertisområde och att se till att en individ kan utföra de aktiviteter som personen anser vara meningsfulla. Skolgången är en aktivitet som både av samhället och de flesta individer i samhället anses vara meningsfull. Meningsfullt kan vara något som en person tycker är roligt eller bara viktigt att utföra.

”Skolan tar väldigt mycket energi”

Vi i Unga reumatiker är 1 300 medlemmar och de allra flesta uppger att skolan tar väldigt mycket energi. Detta resulterar i att andra viktiga delar av uppväxten blir lidande, till exempel att umgås med vänner, träna och andra fritidsaktiviteter. Men även att energin inte räcker ens till att slutföra en skoldag. Genom att en arbetsterapeut är med och anpassar skolgången kan energin räcka till mer än bara skolan.

Enligt Unga reumatikerrapporten är det hela 40 procent av deltagarna i undersökningen som inte har tillgång till de hjälpmedel de behöver för att delta i skolundervisningen. En del av det en arbetsterapeut kan hjälpa till med är förskrivning av hjälpmedel. Men arbetsterapeuter har även en expertis på hjälpmedel som inte är förskrivningsbara, men som skolan kan köpa in för att underlätta för eleven eller eleverna.

Inga fler skolmisslyckanden

Enligt Unga reumatikerrapporten är det hela 40 procent av deltagarna i undersökningen som inte har tillgång till de hjälpmedel de behöver för att delta i skolundervisningen.

Vad kan en arbetsterapeut i skolan hjälpa till med rent konkret? Utifrån sitt unika sätt att se till varje enskild individ och dennes hela situation och aktiviteter, både i och utanför skolan, kan den hitta styrkor och svagheter. Utifrån sin kunskap kan den hitta lösningar för att stötta individen på bästa sätt med anpassningar i form av hjälpmedel och annat i den fysiska och psykiska miljön, men också genom olika strategier och upplägg.

Visst kostar det pengar att utöka elevvårdsteamet, men ett skolmisslyckande kostar mer. Förutom att ett skolmisslyckande kostar pengar, så skapar det även ett onödigt lidande hos individen. Så genom att en arbetsterapeut kan hjälpa en individ att klara skolan och fritiden så tjänas inte bara pengar in, utan det ökar även livskvaliteten för barn och ungdomar med reumatisk sjukdom.

Utöka elevvårdsteamet med en arbetsterapeut, för alla unga reumatikers liv i dag men även för en fungerande framtid. Anställ en arbetsterapeut för att alla unga reumatiker ska känna livsglädje och kunna uppfylla sina drömmar.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00