Gd om digital skolinspektion: "Kan inte räkna med samma kvalitet"

TILLSYN. Det står nu klart att Skolinspektionen ska börja göra inspektioner av skolor på distans. Men det väntas inte bli samma kvalitet. Det finns även en risk att fler anmälningar av huvudmän kommer börja trilla in nu.

Skolinspektionen tog i mars beslutet att inte göra platsbesök på några skolor tills vidare, detta på grund av smittspridningen av coronaviruset. Nu ska myndigheten göra inspektioner på distans under april och maj.

– Det ska komma igång efter påsk. Vi kommer att göra en mindre grupp som vi intervjuar nästa vecka för att pröva oss fram hur vi ska gå tillväga, säger myndighetens gd, Helén Ängmo, till Altinget.

– När vi är på platsbesök så observerar vi i klassrum och på skolgården. Nu får vi ställa frågor om det istället, tillägger hon.

Login