Gd om arbetet med kursplanerna: "Måste värna om mina medarbetare"

REVIDERING. Skolverkets gd bedömer att införandet av nya kursplaner inte kommer ge några konsekvenser för lärarna. Däremot har arbetet med planerna gett konsekvenser för personalen på Skolverket.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson höll under onsdagen en pressträff där han presenterade det slutgiltiga förslaget om reviderade kursplaner. Nu levereras det till regeringen som beslutar om kursplanerna. 

Bedömningen är att det inte kommer medföra konsekvenser för huvudmännen att införa det nya förslaget. Men bland andra lärarfacken och skolledarförbundet invänder och anser att det krävs tid för lärarna att sätta sig in i de nya kursplanerna. 

Men Peter Fredriksson vill betona att det är en revidering och inte en reform av kursplanerna. 

Login