Fridolins hot: Öppenhet eller förbud

HUVUDMAN. Gustav Fridolin vill se om det går att förbjuda börsjättar att bedriva friskolor om det inte går att införa offentlighetsprincipen i bolagen.

Regeringen lämnade i februari in en lagrådremiss om att friskolor skulle lyda under offentlighetsprincipen. Men lagrådet bromsade lagstiftningskedjan för att den föreslagna lagstiftningen strider mot reglerna för börsnoterade förslag. Men regeringen ger inte upp.

– Lagstiftningen måste vara lika för alla organisationsformer, därför måste det utredas gemensamt, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) till Altinget.

Läs också: Lagrådet underkänner förslag om friskolor

Frågan utreddes och redovisades 2015. Men enligt utredaren fanns det inte börsnoterade företag som drev främst skolverksamhet då. Därför ska det nu utredas igen. Marianne Eliason har utsetts till särskild utredare. Hon har tidigare varit bland annat justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen samt chef för justitiedepartementets enhet för stats- och förvaltningsrätt.

Gustav Fridolin är den ansvariga ministern som tillsatt utredningen inom utbildningsdepartementet. I utredningen ska man komplettera den nya lagstiftningen så den är förenlig med bland annat EU-rätten. Så att offentlighetsprincipen också kan gälla dessa friskolor.

Kan bli förbud istället

Men om det inte är förenligt att införa lagen, ska utredare Eliason ge förslag på hur man kan förbjuda börsnoterade huvudmän. Genom att Skolinspektionen då får mandat att återkalla godkännandet för att driva skola. Utredaren ska även föreslå övergångsbestämmelser för de huvudmän som redan fått ett godkännande från Skolinspektionen. Utredningen sjösattes en vecka efter att förslaget om vinstbegränsningar i välfärden röstades ner i riksdagen. Utredningen ska presenteras i december. 

Forrige artikel Det här är viktigast under Almedalsveckan Det här är viktigast under Almedalsveckan Næste artikel Regeringen tillsätter utredning om SFI Regeringen tillsätter utredning om SFI
Så fördelas utbildningsplatserna från budgeten

Så fördelas utbildningsplatserna från budgeten

TILLSKOTT. Stigande arbetslöshet skapar allt större behov av utbildningsplatser. I regeringens budgetförslag finns tusentals platser på yrkesvux och yrkeshögskolan. Se hur många platser varje lärosäte får.