Fridolin tillbakavisar kritik om styrning av skolböcker

GENUS. Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) anser inte att han går in och styr över innehållet i skolans läroböcker. 

Bakgrunden är att Dagens nyheter för två veckor sedan hade en granskning om hur stor andel av personerna i historieböckerna som är kvinnor. Genomsnittet var 13 procent. Dessutom sjönk andelen ju närmare nutid man kommer i historiebeskrivningen, alltså under den tid då det blivit vanligare med inflytelserika kvinnor. Ganska snart efter publiceringen förklarade Gustav Fridolin att han skulle bjuda in förlagen för att diskutera jämställdhet i historieböckerna.

Detta fick Aron Modig (KD) att reagera.

Han ställde en skriftlig fråga till utbildningsministern. Modig undrade vilken ”procentandel kvinnor av de namngivna personerna i en historiebok för årskurserna 7-9 som utgör en för ministern och regeringen acceptabel nivå”.

För Altinget berättade Modig att det var själva detaljstyrningen han vände sig emot.

Nu har Fridolin svarat Modig. ”Genom att bjuda in läromedelsförlag till ett möte om hur kvinnor och män framhålls i historieböckerna vill jag skapa möjlighet för en konstruktiv dialog i frågan. Det är dock upp till varje enskild aktör som producerar läromedel att besluta hur dessa läromedel ska utformas och därefter är det skolan som beslutar om vilka läromedel som ska användas i undervisningen.”

 

Forrige artikel Folkpartiet vill ha språkkrav för medborgarskap Næste artikel Modig ger sig inte