Fridolin sätter hoppet till Skolkommissionen om detaljstyrning

STATSBIDRAG. Gustav Fridolin anser att den omfattande detaljstyrningen av skolan beror på systemfel. Han räknar med att Skolkommissionen föreslår förändringar.

Detaljstyrningen av offentlig sektor i allmänhet och av skolan i synnerhet har fått omfattande kritik. Statskontoret, Riksrevisionen och Ekonomistyrningsverket har kritiserat systemet med riktade statsbidrag för att vara ineffektivt, byråkratiskt och orättvist. Det sista med tanke på att små kommuner har mindre resurser för att kunna söka bidragen än vad stora kommuner har.

 

Regeringen har också lovat att minska andelen riktade statsbidrag. Men på det område där statsbidragen är som mest omfattande – skolan ­– kan inte problemet lösas, enligt Fridolin, med mindre än att hela styrkedjan av skolan görs om, alltså den kedja som börjar med regering och riksdag och fortsätter med de statliga skolmyndigheterna, vidare ner till en rad olika nivåer i kommunerna för att slutligen hamna hos rektorn och läraren.

Login