Fridolin: Professionen ställer upp men inte systemet

BUDGET. Professionen ställer upp men systemet brister. Så beskrev Fridolin skolans situation med många nyanlända när skolbudgeten debatterades.

På onsdagen debatterade riksdagen utgiftsområdet för skola och universitet. I dag torsdag ska riksdagen besluta. Men oppositionen har inget alternativ som ställs mot regeringens förslag så regeringens förslag kommer att vinna omröstningen.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) menade i debatten att professionen ställer upp när många skolor ansträngs till det yttersta till följd av flyktingsituationen. Men systemet måste rustas. För göra det vilar regeringens politik på på tre ben.

  • Tidigt stöd
  • Jämlik skola
  • Ökas status för lärarna

Nästa år får skolan 19,6 miljarder kronor, en ökning på närmare 6 miljarder kronor. Utslaget för-, grund- och gymnasieskolan innebär det cirka 10 000 kronor per elev i statliga pengar.

Mest till lärarlöner

Den största ökningen avser bidrag till lärarlöner, 2,8 miljarder kronor. I dessa pengar ingår dels det så kallade lärarlönelyftet, dels pengar till karriärtjänster. Lärarlönelyftet är egentligen på 3 miljarder på årsbasis men löneökningarna beräknas komma först under andra halvan av 2016 därmed används bara hälften av beloppet under 2016.

När lärarlönelyftet är fullt uppbyggt kommer staten att skjuta till närmare 4,5 miljarder i statliga pengar till lärarlöner, av dessa är nästan 1,5 miljarder kronor pengar inom karriärtjänster, alltså reformen om lönebonus till förstalärare och lektorer.

Satsningar på vuxenutbildning

Därefter går den största ökningen till olika typer av vuxenutbildning inom kunskapslyftet. Regeringen föreslår 2 miljarder extra i ett helt nytt anslag - ”statligt stöd till vuxenutbildning”. Det handlar främst om fler platser inom komvux och yrkesvux.

Skolverket får nästa år sitt anslag höjt med drygt 100 miljoner kronor. En stor del av pengarna ska användas till arbetet med lärarlegitimationerna.

Klicka för att komma till visualiseringen

Klicka på bilden för att komma till interaktiv visualisering av budgeten

Forrige artikel Expertgrupp vill reformera vidareutbildning i grunden Næste artikel Komvux för alla