Debatt: Fribeloppet hindrar kloka framtidsbeslut

DEBATT. Staten ska inte sätta en gräns för hur mycket pengar en student kan tjäna, skriver Centerstudenters ordförande Simon Palme, som menar att slopandet av fribeloppet är ett bra första steg mot ett grundtrygghetssystem som är lika för alla.

Av: Simon Palme (C)
förbundsordförande Centerstudenter

Den svenska modellen måste uppdateras för att passa studenter på 2010-talet. Sveriges studenter behöver jämlika, rättvisa och enkla regler för både lån och ersättningar. Med dagens trygghetssystem faller studenter som kämpar hårt alltför ofta mellan stolarna. Utgångspunkten borde vara att systemet alltid ska underlätta för människor att göra kloka livsval. På den punkten finns det fortfarande utrymme för förbättring.

Centerstudenter har länge förordat ett grundtrygghetssystem, vilket innebär att alla människor erhåller samma bottenplatta att falla tillbaka på oavsett vem man är eller var man befinner sig i livet. Ur det perspektivet är studiemedlet från CSN enastående eftersom det erbjuder alla studenter samma grund att stå på och samma möjligheter att skapa sig en god framtid. Tyvärr gör statligt överplanerande och överreglerande därefter att studenter inte fullt ut uppmuntras att ta eget ansvar för sina livsval. Ett exempel som illustrerar problemet väl är fribeloppet: det vill säga gränsen för hur mycket pengar du som student får tjäna innan du riskerar att bli återbetalningsskyldig för ditt studiemedel.

Login