Fredriksson ryter ifrån: "Hanteras bäst av dem som kan skolan"

SKOLSTART. Folkhälsomyndigheten ska inte ge detaljerade rekommendationer om skolan, slår Skolverkets gd Peter Fredriksson fast. Han uppmanar nu huvudmän och kommunpolitiker att ta ansvar för lärarnas säkerhet och för att skolstarten fungerar.

I mitten på juni upphörde Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendation om att bedriva undervisning på distans för gymnasieskolor, universitet, högskolor och vuxenutbildning. Men en ny förordning gör det möjligt att kombinera undervisning på plats och fjärr- och distansundervisning på gymnasiet.

Nu när sommarloven tar slut och eleverna ska komma tillbaka till skolan, finns dock en oro för att smittspridningen ska öka.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson medverkade därför på den myndighetsgemensamma presskonferensen hos FHM. Han vill inskärpa att alla ska ta det ansvaret som de har blivit tilldelade.

Login