Förslag på gång från Ekström om fjärrundervisning

LÄRARYRKET. Utbildningsdepartementet ger nu besked om flera satsningar som är tänkta att åtgärda lärarbristen. Snart ska regeringen lämna över förslag om fjärrundervisning till riksdagen.

Den internationella studien The teaching and learning international survey (TALIS) från OECD har nu släppts. Studien genomfördes även i Sverige 2008 och 2013. Utbildningsminister Anna Ekström (S) kommenterade rapporten och var glad över flera resultat. 

Studien visar bland annat det skett signifikanta förbättringar i hur många lärare som överlag är nöjda med sitt arbete. Upplevelsen av läraryrkets status har ökat. Ordningen i klassrummet är inte sämre än OECD-snittet. Andelen högstadielärare som anser att fördelarna med yrket överväger nackdelarna har också ökat. 

Men det finns oroande siffror trots att mycket blir bättre enligt studien. 15 procent av gymnasielärarna är 60 år eller äldre. Så det kommer många pensionsavgångar som behöver täckas upp.  

Login