Förslag om resursskola välkomnas – men en huvudvärk finns kvar

ELEVBEHOV. Många välkomnar förslagen om resursskolor och hur de kan drivas i kommunal regi. Men en huvudvärk för remissinstanserna är att det inte kommer några ändringar om tilläggsbeloppet.

Utredningen om resursskolor för elever med särskilda behov har kommit fram till hur lagstiftningen kan förtydligas. Det finns sedan tidigare flera fristående resursskolor, då det är tydligt reglerat i skollagen. Men det är för tre år sen som flera kommunerna började startade egna.

Avgörande för detta var att Linköpings kommun drev frågan om att starta egna resursskolor upp till Högsta domstolen. Kommunen fick rätt i frågan 2017. Men regeringen tillsatte utredningen på grund av de många frågetecknen kring hur resursskolorna ska fungera.

Platserna på resursskolor är i dag hett eftertraktade och utredningen om dem välkomnas av remissinstanserna.

Login