Förslag: Gemensamt skolvalssystem utan taktikval från föräldrar

VALSYSTEM. Nu föreslås reform för skolvalet. Gemensam antagning, reglerat urval och ingen möjlighet att "lura systemet". Både Academedia och SKL kan tänka sig införa systemet i rapportens förslag.

Rapporten är skriven av Dany Kessel och Elisabet Olme, nationalekonomer vid Stockholms universitet och Södertörns Högskola, på uppdrag av Svenskt Näringsliv.  

Kessel och Olme menar att det finns massa information för alla aktörer att hämta i skolvalet, men det går inte att se i dagens system. Det kan även effektiviseras om man låter en dator göra fördelningen. 

– Vi har ett kaosartat system där ingen vet vad som händer, säger Dany Kessel om dagens skolval. 

Login