Förskolan får ny läroplan

KORTNYTT. Nu meddelar regeringen att de planerar att lägga fram en ny läroplan för förskolan innan valet i höst.

Dagens läroplan för förskolan är 20 år gammal, därför är det tänkt att en ny plan börjar gälla hösten 2019. Innan valet planerar regeringen att lägga fram ett förslag, meddelar utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). Skolverket har lämnat sina synpunkter på hur läroplanen ska öka jämlikheten mellan förskolan och att förskolelärarens ansvar ska förtydligas.

Regeringen meddelar nu nio av de planerade ändringarna i förskolans läroplan:

Login