"Förskolan behöver jobba mer med jämställdhet"

INSPEKTION. Jämställdhetsuppdraget utförs inte tillräckligt mycket i förskolan. Det anser Skolinspektionen som granskat 36 förskolors arbete med jämställdhet. 

Trots att förskolan ska ge barn möjlighet att utvecklas utan att hindras av traditionella könsroller brister många förskolor i jämställdhetsarbetet. Även om flera förskolor arbetar aktivt med likabehandling utgår arbetet inte från förskolans jämställdhetsuppdrag. 

– Många av de granskade förskolorna arbetar medvetet med frågor om barns lika värde. Det saknas dock i flera fall ett tydligt jämställdhetsarbete och ett genusperspektiv i verksamheten. Utan ett systematiskt jämställdhetsarbete finns risk för att stereotypa könsnormer förs vidare till barnen, istället för att normerna synliggörs och ifrågasätts, kommenterar Helén Ängmo, generaldirektör för Skolinspektionen i ett pressmeddelande.

Några slutsatser från granskningen är att genusperspektivet inte finns med systematiskt när personalen genomför aktiviteter, planerar miljö och material och när de samtalar om förhållningssätt. Vid hälften av de granskade förskolorna vägleds inte pojkar och flickor så att deras möjligheter att testa på olika miljöer breddas, särskilt inte i den fria leken. 

Login