Företagare inom skolan: Hitta lärarnas tidstjuvar

LÄRARBRISTEN. Tidstjuvar som administration för lärare kan åtgärdas genom digitalisering. På så sätt kan huvudmän och politiker spara på lärarkompetensen som redan finns, anser Jan Hylén, vd Education analytic.

Självrättande prov, digitala läromedel och fjärrundervisning är några exempel på vad som kan spara tid för lärare. Jan Hylén, vd för Education analytics, driver frågan för att utveckla hjälpmedlen och att fler huvudmän ska ta till sig lösningarna.  

– Det är genom att med ett antal åtgärder hitta tidstjuvar hos existerande lärarkår. Och genom att samordna det sparar man resurser som kan gå till undervisning istället, säger Hylén till Altinget. 

Under förra veckan föreslog Skolverket att regering och riksdag bör utöka fjärrundervisningen. Detta skulle innebära att elever undervisas av behöriga lärare i fler ämnen och lägre årskurser.

Login