Folkhögskoleprojekt tilldelas EU-medel

Folkbildningsrådet får stöd från Europeiska socialfonden för projektet Vägen.

Rebecka Prahl

Projektet syftar till att motverka utanförskap. Individer som står långt från arbetsmarknaden, till exempel personer med funktionsnedsättning eller utrikes födda, ska komma i arbete eller fortsätta till andra studier.

Den totala budgeten ligger på 150 miljoner kronor, varav 85 av miljonerna är ESF-rådets bidrag. 

– Folkhögskolan har en lång erfarenhet av att möta deltagare som står långt ifrån samhället och har behov av stöd och anpassningar. För många av de här deltagarna blir folkhögskolan en avgörande vändpunkt och en väg ut ur utanförskapet, säger Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare, i ett pressmeddelande.

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.