Familjehemsbarn missgynnas i skolan

OMSORG. Barn i familjehem missgynnas visar en kartläggning från Socialstyrelsen. I jämförelse med barn i övrigt mår de placerade barnen sämre och klarar sig inte lika bra i skolan.

Barn som är placerade i familjehem klarar sig inte lika bra i skolan som barn i övrigt visar en kartläggning från Socialstyrelsen. Av de placerade barnen är det bara 55 procent som tar sig vidare till gymnasiet, jämfört med 88 procent bland övriga barn. Enbart 28 procent av barnen och ungdomarna placerade i familjehem fick behörighet till universitet och högskola.

– Det är ett väldigt sorgligt resultat. Skolan och socialtjänsten behöver bli bättre på att prioritera de här barnens skolgång och utbildning. Utan gymnasieutbildning kommer man inte in på arbetsmarknaden i dagens Sverige, säger Katarina Munier, barnsamordnaren på Socialstyrelsen, till Altinget.

En viktig åtgärd för att hjälpa barnen är att kommunerna utreder hur barnen ligger till i skolan, menar Ann Johansson, utredare på Socialstyrelsen.

Login