Fahlén: Ett hårdare statligt grepp ökar likvärdigheten

INTERVJU. Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, vill att staten stärker greppet om skolan och att man slopar de riktade statsbidragen och ersätter dem med ett sektorbidrag.

Sedan i våras styrs Lärarnas Riksförbund av Åsa Fahlén. Hon tror att likvärdigheten i skolan skulle förbättras på flera sätt om den statliga styrningen ökar.

– Det skulle bidra till en ökad likvärdighet. Resurser skulle mer fördelas utifrån var behoven finns. Lärarna skulle få mer likvärdiga förutsättningar, säger hon i en intervju med Altinget.

Hon vill lägga om statsbidragen, från dagens system med närmare 30 olika bidrag som är förknippade med olika typer av insatser som kommuner söker medel för, till ett övergripande sektorbidrag.

Login