Få studerar vidare i vissa regioner – trots större andel behöriga

KORTNYTT. I många kommuner är det få som väljer att studera vidare trots att de har grundläggande behörighet från gymnasiet, visar UKÄ:s analys.

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har gjort en analys om andelen som har grundläggande behörighet påverkar benägenheten att börja studera vid högre utbildning. Men det visar sig att det inte påverkar och att det varierar stort i vilka som börjar studera trots att de har grundläggande behörighet. 

Den stora skillnaden finns emellan kommunerna. Mellan 0 och 29 procent påbörjade högskolestudier senast vid 19 års ålder respektive mellan 13 och 83 procent senast vid 24 års ålder. I Stockholms län var det flest som började på högskolan senast vid 24 års ålder, som hade grundläggande behörighet från gymnasiet. Där var andelen 71 procent. I Gotlands län var andelen lägst, 48 procent. 

Läs också: Unionen: Öppna utbildningarna för fler

Login