Expertråd vill ha effektivare statligt stöd

SKOLA. Det statliga stödet till skolorna är ineffektivt och behöver göras om i grunden, anser Elisabet Nihlfors, ordförande i huvudmännens expertgrupp för skolfrågor. 

Det var för sex månader sedan som expertrådet tillsattes. Delvis som en reaktion på att varken SKL eller Friskolornas Riksförbund var representerade i regeringens skolkommission.

Förhoppningen är att expertrådets förslag ska beaktas i Skolkommissionens arbete. Nu har rådet kommit med  en rapport som är en förteckning över åtgärder som gruppen anser att svensk skola behöver för att vända elevernas resultatutveckling.

Gruppen har utgått från att villkoren för de svenska skolorna skiljer sig åt, därmed är sjukdomsbilden olika och den rätta medicineringen varierar stort mellan skolorna. Riktade statsbidrag som säger exakt vad och hur en skola ska göra för att få pengar fungerar då dåligt.  

Login