Expert: Vi går mot statlig huvudman

ANSVAR. Skolexperten Hellstadius pekar på flera faktorer som lett till ökad statlig makt över skolan, men både utbildningsminister Gustav Fridolin och Moderaterna anser att kommunen fortfarande är ytterst ansvarig.

Frågan om vem som ska vara huvudman för skolan har väckts inför valet och i diskussionen kring de riktade statsbidragen till skolan. Riktade statsbidragen är ett resultat av brist på tilltro till huvudmännen, enligt flera kommunalråd. En stor skiljelinje i debatten är huruvida man vill förstatliga skolan som en lösning på flera problem. Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna vill se att staten blir huvudman för skolan. Partiledaren Jan Björklund har med sitt parti Liberalerna varje år mellan 2014-2017 motionerat till riksdagen om ett förstatligande av skolan.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) framhävde i en tidigare intervju att han inte vill se ett förstatligande av skolan, utan ett ökat statligt ansvar. Han hänvisar till att de partier som vill detta undviker att definiera hur ett statligt huvudmannaskap faktiskt ser ut.

Läs också: Flera samhällsgrupper har tappat förtroende för skolan

Login