EU-satsning på nätverk ska ge universitet kvalitetssprång

UTBILDNING. Nätverk mellan universitet är nyckeln, anser EU-kommissionen. Allt djupare samarbete mellan universitet ska hjälpa dem att svinga sig upp till yttersta världstoppen.

BRYSSEL. Ett år efter EU:s toppmöte i Göteborg – där EU:s ledare gav ett första stöd – sjösätts nu en storsatsning på ökat samarbete och rörlighet mellan europeiska universitet. Pilotprojekt startar för att bana väg för en bredare satsning om två år. Tanken är att bilda allianser mellan framstående lärosäten i Europa.

Många svenska universitet ligger i startgroparna att kasta sig in kampen med sina samarbetspartners runt om i EU. Det gäller att klättra uppåt i kvalitet och anseende. Samtidigt hårdnar konkurrensen internationellt med nya universitet i Asien på frammarsch.

– Det gäller att hitta nya sätt att fördjupa samarbetet, att bli mer integrerade i Europa, säger Kay Svensson, internationell samordnare vid Uppsala Universitet, till Altinget.

Login