Nämnder för etikprövning samlas till en myndighet

KORTNYTT. De regionala etikprövningsnämnderna kommer ersättas av en myndighet, meddelar regeringen i ett pressmeddelande. 

Lärosätena i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala utgör idag regionala värdmyndigheter för etikprövning vid forskning som avser människor. Etikprövningsnämnderna vid dessa lärosäten kommer förbereda överlämning och avveckling av sin verksamhet till den 31 december 2018. De regionala etikprövningsnämnderna kommer ersättas med en myndighet. Lärosätena kommer fortsatt att bistå arbetet med etikprövning. 

Login