Ekström (S) om Pisa-kritiken – vill vänta på utredningarna

PISA 2018. Sverige får återigen kritik för att likvärdigheten är sämst i Norden. Men Ekström (S) hänvisar till "Samverkan för bästa skola" och utredningarna som kommer nästa år.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) vid pressträffen om Pisa.
Utbildningsminister Anna Ekström (S) vid pressträffen om Pisa.Foto: Altinget
Josefin Lingström

Utbildningsminister Anna Ekström (S) presenterade glatt hur Sverige har höjt sig i Pisa-undersökningen. Men likvärdigheten i svensk skola är sämst i hela Norden. 

Ekström hävdar att likvärdighetsbidraget, som är inne på sitt tredje år, är en avgörande åtgärd för att göra skolan mer likvärdig. 

– Men för att komma åt orsakerna till skolsegregationen så har det visat sig svårt att få till en majoritet i Sveriges riksdag. Jag hoppas att den här undersökningen kan vara en väckarklocka så fler partier inser att vi måste motverka skolsegregationens orsaker, inte bara dess effekter, säger Ekström till Altinget. 

Återkommande kritik

OECD, som genomför undersökningen, har även i andra rapporter om svensk skola riktat kritik mot bristande likvärdighet. 

Det är i väldigt i stor utsträckning de skolor där risken för gängkriminalitet hela tiden lurar bakom hörnet.

Anna Ekström (S), Utbildningsminister

Två utredningar som berör likvärdighet presenteras nästa år. Dels Björn Åstrands likvärdighetsutredning och dels Lars Stjernkvists utredning om dimensioneringen av gymnasiet och komvux.

– Jag hoppas att de utredningarna kan komma fram med förslag som kan motverka skolsegregationen, inte bara hantera effekterna av den. Och jag hoppas de förslagen kan komma igenom riksdagen, säger Ekström.

Djungel av statsbidrag

Men Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas riksförbund, anser att politiken nu måste komma med andra svar.

– Jag känner att den här djungeln av riktade statsbidrag och tecknet på att man inte tycker att det funkar, borde leda till slutsatsen att staten tar över finansieringen helt och hållet, säger Fahlén till Altinget. 

Kommer man se ett förbättrat resultat i Pisa-undersökningar av att skolan får statlig finansiering? 

– Ja, det tror jag faktiskt, säger Fahlén.

Ekström orolig

Men det är några år innan man har utrett och eventuellt infört ett statligt huvudmannaskap. Samtidigt aviserar många kommuner nedskärningar i hela verksamheten.

Ekström uttrycker att hon är oroad över skolornas ekonomi, men hänvisar till att det finns en tröst i januariavtalet. Partierna i avtalet är överens om förstärkningar till kommunerna under resten av mandatperioden, enligt Ekström.

Unga som blir kriminella

Det finns många skolor där elever går ut skolan utan godkända betyg. Elevgruppen har lyfts fram i debatten kring vilka som går med i gängkriminalitet. Ekström uppger att det finns ett statsbidrag som ska motverka att unga blir kriminella.

– Samverkan för bästa skola är en insats för att stärka skolor där problemen är som störst. Det är i väldigt i stor utsträckning de skolor där risken för gängkriminalitet hela tiden lurar bakom hörnet.

Brygga till socialtjänsten

Det har varit efterfrågat bland skolhuvudmän att få till en brygga mellan skola, socialtjänst och polis för att stötta vissa elevgrupper. Ekström anser att det är på gång.

Läs också

– Det finns redan ett uppdrag till Socialstyrelsen och Skolverket att se över hur samverkan mellan skola och socialtjänst kan stärkas.

– Vi har också de nationella skolutvecklingsprogrammen på Skolverket som arbetar med de här frågorna, tillägger Ekström.

Nämnda personer

Anna Ekström

Ordförande Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (Rio), styrelseordförande Umeå universitet, ordförande ABF Stockholm, ordförande folkhögskolan Biskops arnö.
Jur. kand (Stockholms uni., 1988)

Åsa Fahlén

Förbundsordförande Sveriges lärare
Gymnasielärare (Lunds uni. 1997)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00