Ekström kan ta omvägar till ett förstatligande av skolan

ANALYS. Även om ett förstatligande av skolan kan röstas ner i riksdagen, pågår flera initiativ från regeringen som stegvis gör staten till mer utav en huvudman. Ett större ansvar ger också inflytande.

Att staten ska ta över allt ansvar för skolan och bli ensam huvudman, är en fråga som delar skolsverige. På ena sidan finns närhetsprincipen, på den andra sidan finns idealen om en likvärdig finansiering.

Om regeringen skulle gå till riksdagen med ett förslag om att förstatliga skolan, är det oklart om en majoritet av riksdagsledmöterna skulle rösta ja i dagsläget.

Men även om ett skarpt förslag till förstatligande får nej, finns det omvägar som utbildningsminister Anna Ekström (S) kan ta mot ett förstatligande.

Login