Efter regeringens nedskärningar – lärlingsutbildningarna förlorar miljoner

GYMNASIUM. Statens budget för detta år börjar nu få effekt på lärlingsutbildningarna. För en del huvudmän innebär det flera miljoner mindre i bidrag än vad man sökt och de får själva skjuta till mer pengar.

I regeringens vårändringsbudget som kom i april, utlystes en del nya satsningar. Men det innebar att statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning får stryka på foten. 100 miljoner kronor mindre för 2019 föreslår regeringen. Det återstå att se om dessa neddragningar klubbas igenom i riksdagen.

Enligt ett regeringsbeslut från april ska Skolverket dela ut sammanlagt 382 miljoner kronor i år för statsbidraget. Det är en minskning med 100 miljoner. Första omgången av statsbidraget för gymnasial lärlingsutbildning har nu fördelats. 144 kommunala och fristående skolor får nu dela på de första 191 miljonerna under våren.  

– Söktrycket ökar samtidigt som vi i år har mindre pengar att fördela jämfört med tidigare år. Det här innebär att kommuner och fristående skolor kan behöva skjuta till egna pengar för att säkra att deras elever får den utbildning de har rätt till, säger Andreas Spång, enhetschef på Skolverket. 

Login