Efter metoo – regeringen finansierar utbildning till skolor

KORTNYTT. Med hjälp av statlig finansiering erbjuder regeringen en utbildning till skolpersonal och elever om sexuella trakasserier. Utbildningsturnén gör stopp på 30 orter.

Utbildningsdepartementet finansierar nu flera insatser i skolan efter metoo. En av dem heter Backa - för en skola fri från sexuella kränkningar och trakasserier. Utbildningsinsatsen anordnas av Lärarförbundet Skolledare och Sveriges Skolledarförbund. Det är i samarbete med de olika elevrådsorganisationerna. Deltagande är gratis för skolorna.

Projektet kommer pågå fram till juni 2019. Projektet gör stopp på 30 orter runtom i Sverige och ges i form av en heldagsworkshop. Från varje skola kan två ur skolpersonalen samt upp till fem elevrepresentanter medverka på workshopen. Under dagen genomför personal och elever delar både gemensamt och separat.

Läs också: M om hedersförtryck i skolan: "En uppgift för skolhuvudmannen"

Login