Drougge: En svensk elev missar ett år

UNDERVISNINGSTID. Jämfört med OECD-genomsnittet går en svensk eleve ett år mindre i skolan, enligt moderaten Ida Drougge som undrar om utbildningsministern ska ändra på det.

”Trots en nioårig grundskola missar en svensk elev nästan ett helt år i undervisningstid under sin tid i grundskolan, jämfört med en genomsnittselev från andra OECD-länder. En svensk elev har 6 785 undervisningstimmar under sin tid i grundskolan medan snittet i OECD för den obligatoriska delen av skolan ligger på 7 570 timmar, skriver Ida Drougge i en interpellation till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Moderaterna har sin syn klar. De vill öka undervisningstiden rejält.

– Börja med en timme mer undervisning i veckan, säger Ida Drougge till Altinget.

Login