Detta innebär M- och KD-budgeten för skolan

KOMMENTAR. En neddragning på 501 miljoner och gamla förslag och bidrag dammas av. Den klubbade budgeten för nästa år har många förändringar i sikte för skolan.

Riksdagen klubbade igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budget för 2019 under onsdagen. Om en ny regering tillträder kan de lägga en ändringsbudget, men så länge är det M och KD:s budgetramar som gäller. Till utbildning och universitetsforskning, är den klubbade budgeten på 501 miljoner mindre än övergångsregeringens budgetmotion. 

Men inom budgetramen för utbildning, ska utbildningsutskottet nu förhandla fram hur mycket varje anslag ska få. Vilket innebär att de olika anslagen kan förändras. 

Några särskilda satsningar på skolan tas upp i M och KD-budgeten. Karriärtjänsten förstelärare, som fått både ris och ros, ska byggas ut i antalet. Nästa år vill de satsa ungefär 200 miljoner, med fokus på att öka antalet i utanförskapsområden. Exakt siffra om hur många förstelärare det blir, anges inte. 

Login