Det här hände på departementet under semestern

SOMMARARBETE. När många var på semester arbetade utbildningsdepartementet vidare med frågor som skolstart, forskningsdata, nationella prov och mycket mer. Altinget listar vad som hände. 

Regeringen lyfte denna fråga för snart tre år sedan. Man vill ha en obligatorisk förskoleklass. Men förskoleklassen ska kvarstå som egen skolform. Regeringen har presenterat förslaget i en lagrådsremiss.

– Alla barn ska få en bra start in i skolan. Förskoleklassen ger en jämlik start i barns upptäckande av språk, matematik och andra kunskaper. Mötet mellan förskolans och grundskolans pedagogik ger en möjlighet att möta alla barn där de är, och det här stärker förskoleklassens roll och ansvar i ett sammanhållet skolsystem, kommenterade utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Oppositionen, alliansen och Sverigedemokraterna vill också ha en tioårig obligatorisk förskola, men vill inte ha kvar förskoleklassen. Istället ska det bli fyra årskurser i lågstadiet.

Login