Debatten handlar om två miljarder i fel fickor

ANALYS. LO:s rapport om vinster och friskolor väcker många frågor om hur Sverige hamnat i dagens situation som båda politiska blocken själva har skapat.

Kommunerna köper skoltjänster av privata aktörer för drygt 40 miljarder om året. Som diagrammet ovan visar går merparten, eller 32 miljarder, av dessa pengar till vinstdrivande bolag. Av dessa 32 miljarder går drygt två miljarder ned i fickorna till skolägarna varje år. Debattens kärna är om dessa två miljarder är ett tecken på systemet spårat ur, eller om det är den drivkraft som behövs för att få människor att starta skolföretag. 

På måndagen släppte LO en rapport som visar att den svenska friskolesektorn allt mer består av vinstdrivande bolag. Och enligt rapporten är det flera politiker som menar att detta inte var vad de hade tänkt sig. Förhoppningen för 25 år sedan när friskolereformen sjösattes var att tusen blommor skulle blomma. Olika pedagogiska inriktningar som drevs av mer eller mindre ideella krafter skulle säkra mångfalden.

Men det blev inte så. LO-rapporten “Skolindustrin - Hur mångfald blev enfald” menar att vinstjakten har lett till att friskolesektorn i allt större utsträckning kommit att domineras av skolkoncernerna, och inte den idéburna sektorn. Att vinstdrivande skolkoncerner är de stora friskoleaktörerna är fakta, och det framgår tydligt av diagrammet ovan, som kommer från rapporten.

Login