Debatt: Så sluter vi gapet mellan examen och jobb

DEBATT. Korta vägen till examen genom treterminssystem och gör praktik till en rättighet. Det krävs ett helhetsgrepp nu om vi ska kunna lösa matchningsproblemen, skriver S-studenter.

Nasra Ali
Förbundsordförande, S-studenter
William Sundelin
Ansvarig för utbildningspolitik, förbundsstyrelsen, S-studenter

 

Det tar längre tid för högskoleutbildade att etablera sig på svensk arbetsmarknad jämfört med våra grannländer Danmark och Norge. När människor inte får ett jobb de är utbildade för och istället tar ett arbete de är överkvalificerade för, är det inte bara ett personligt misslyckande utan leder till att hela arbetsmarknaden fungerar sämre.

Ska kunna lita på att det lönar sig

Klarar vi inte av att lösa matchningsproblemet riskerar vi att cementera en hög arbetslöshet och att Sveriges roll som kunskapsnation hotas. För att studenter från studieovana hem ska våga gå vidare till högre studier måste de lita på att ens egna investeringar i form av exempelvis studielån och utebliven pension kommer att löna sig. Det krävs ett helhetsgrepp för att studenter ska kunna lita på att utbildning lönar sig oavsett hur mycket dina föräldrar har studerat eller vilken bakgrund du har.

S-studenter vill skapa ett system som ger incitament för ett livslångt lärande, där övergången mellan studier och arbete sker sömlöst. Vi presenterar här tre av våra förslag på området:

1. Gör praktik till en rättighet.

Allt för många lärosäten saknar idag rutiner för att se till att utbildningar har en god arbetslivsanknytning. Därför vill vi att alla garantera studenter ska garanteras att inom ramen för ett kandidatprogram få möjlighet att göra praktik motsvarande minst en termin. Även möjligheten till fristående praktikterminer bör öka för den som inte läser något program.

2. Korta vägen till examen.

Genom att låta studenter studera även under sommaren är det möjligt att korta tiden till examen med upp till ett år. Det skulle dessutom minska konkurrensen om sommarjobb och därmed bidra till en bättre matchning på arbetsmarknaden. Därför vill vi att fler kurser även ges på sommaren. På sikt bör Sveriges universitet och högskolor ta steg mot ett treterminssystem som innefattar hela året och på så sätt tryggar studenters behov av sysselsättning och inkomst under sommarmånaderna samtidigt som tiden till examen kortas.

3. Skapa fler möjligheter att om- och vidareutbilda sig genom hela livet.

Digitalisering och automatisering gör vårt samhälle är i en omfattande strukturomvandling. De allra flesta av oss kommer med stor sannolikhet att behöva omskola sig under sitt yrkesliv. Samtidigt ser vi att de yrken som efterfrågas på arbetsmarknaden kräver högre utbildningsnivå. Därför vill vi bygga ut systemet med validering av reell kunskap och stärka det alternativa urvalets roll i antagningen så att fler yrkesverksamma kan om- och vidareutbilda sig.

Att möjliggöra högre studier krävs för det samhälle som vill hänga med utan att lämna någon efter sig. Om svensk arbetsmarknad ska klara av de förändringar som sker bör även vägarna in till högskolan vara många. Studier ska vara en rättighet som gäller alla, och hela samhället vinner på att fler utbildar sig för att följa sina drömmar.

Forrige artikel Debatt: Så får akademiker rätt jobb – i stället för ett jobb Debatt: Så får akademiker rätt jobb – i stället för ett jobb Næste artikel Gröna studenter: Höj fribeloppet så fler kan vidareutbilda sig Gröna studenter: Höj fribeloppet så fler kan vidareutbilda sig