Debatt: Ändra skollagen – elevhälsan ska agera vårdlots

DEBATT. Skriv in i skollagen att psykisk och psykosocial hälsa ska inkluderas i elevhälsans hälsokontroller. Vi vill att elevhälsan agerar vårdlots och stänger den fallucka som finns mellan elevhälsan och den övriga vården i dag, skriver Grön ungdom.

Lucas Henriksson
förbundssekreterare och socialpolitisk talesperson Grön Ungdom
Linn Borseman
kongressombud Grön Ungdom
 

Sveriges ungdomar mår sämre än på länge. Den psykiska ohälsan bland barn 10-17 år har dubblerats på 10 år, enligt Socialstyrelsen är det ungefär 190 000 unga i Sverige som är drabbade. I den politiska debatten lyfts ofta barn- och ungdomspsykiatrin som både det största problemet och lösningen, men problemet är bredare än så. Många unga söker av olika anledningar inte den vård de behöver.

Vi ser att skolan har stor potential att fånga upp och slussa vidare elever som mår dåligt – här är våra förslag på hur det kan gå till:

Fånga upp fler genom hälsokontroller

Den svenska grund- och gymnasieskolan har idag skyldighet att genomföra fyra obligatoriska hälsoundersökningar under elevens studietid, för att fånga upp olika former av fysiska problem. Genom att också införa psykiska hälsokontroller kan vi tidigt fånga upp fler unga som mår dåligt, och ge dem ett odramatiskt sätt att berätta om sina problem. Vi vill skriva in i skollagen att psykisk och psykosocial hälsa ska inkluderas i elevhälsans allmänna hälsokontroller.

Stäng falluckan

Det sägs ibland att man måste vara frisk för att klara av att vara sjuk i Sverige. Vi har ett komplicerat vårdsystem som även vuxna har svårt att navigera. Att förvänta sig att ungdomar som lider av psykisk ohälsa ska göra det, eller att hen ska ha turen att ha en vårdnadshavare som kan ta ansvar, tycker vi är orimligt.

Idag uppmanas unga som bedöms vara för sjuka för elevhälsan att söka sig till primärvården, men får ofta ingen hjälp att ta sig dit. Vi vill istället att elevhälsan ska ansvara för att agera vårdlots och hjälpa eleven att hitta rätt i vårt komplicerade vårdsystem. På det sättet kan vi stänga den fallucka som finns mellan elevhälsan och den övriga vården idag.

De här två förslagen kommer inte själva vända trenden av ökande psykisk ohälsa, men vi tror att de är ett viktigt steg på vägen mot att flera unga ska få möjlighet att leva sin skoltid, snarare än att överleva den.

Forrige artikel Hultberg (M): Så vill vi hjälpa föräldrarna Hultberg (M): Så vill vi hjälpa föräldrarna Næste artikel Debatt: Tillväxten av koncernägda friskolor kan minska mångfalden Debatt: Tillväxten av koncernägda friskolor kan minska mångfalden